Criteris de regulació dels comentaris


Totes les proposicions de comentari faran l’objecte de lectura prèvia per part d’un regulador, i doncs existirà una demora en llur eventual publicació.
 
Els autors dels comentaris poden expressar llur opinió de manera anònima, o bé mencionant el nom i cognoms. En tots els casos, s’haurà d’indicar una adreça de correu electrònic que no es publicarà peró que podra ser verificada.
 
Els comentaris, les crítiques o proposicions es publicaran sempre que :

  • Portin sobre el contingut de la pàgina web, o sobre la vida política i social d’Andorra.
  • Respectin les normes de convivència.
  • No continguin insults, paraules grolleres o ofenses de caràcter personal.
  • Siguin intel.ligibles i escrites en català.
  • L’eventual verificació del correu electrònic del remitent sigui correcta.
 
Les preguntes específiques, les demandes d’adhesió al grup regulador o de participació al nostre grup d’opinió no seran publicades, i seran directament contestades al correu remitent.
 
Els comentaris publicats a aquesta pàgina web son únicament el reflecte de l’opinió dels propis remitents, i no necessariament de la dels promotors i components de « Virtus Unita ».


2 comentaris
Escriu un comentari

Els comentaris estan moderats, no apareixeran fins que no s'aprovin
Cercador

Śltims posts

Copyright © 2019 VIRTUS UNITA
Powered by